greywildcat: (Default)
[personal profile] greywildcat
Пам'ятаєте не так в принципі і давно дехто а якщо точніше багато хто з РФ обзивав українську владу хунтою. До речі одним з перших був Путін 24 квітня 2014 року. Інколи це слово використовується і зараз. Коли спробувати перевірити свої знання що ж таке "хунта" знаходимо цікавий факт.
Звернемось до Вікіпедії (так я знаю що це не надійне джерело але зараз це важливо):

Російська:
Хунта может означать:

Хунта — группа военных, пришедшая к власти насильственным путём в результате переворота
Хунта-де-Вильяльба-де-Лоса — муниципалитет в Испании, в провинции Бургос.
Хунта-де-Траслалома — муниципалитет в Испании, в провинции Бургос.
Кристобаль Хунта
Автомобиль БМЕ-1015 "Хунта" концерна МАЗ-МАН

Зверніть увагу на пару муніципалітетів.

Українська:
Військова хунта — вид авторитарного політичного режиму, військово-бюрократична диктатура, встановлена внаслідок військового перевороту і яка здійснює диктаторське правління методами терору.
Хунта — урядовий орган виконавчої влади в деяких латиноамериканських державах; також назва громадсько-політичних організацій, комісій, об'єднань в Іспанії та країнах Латинської Америки.
Хунта-де-Вільяльба-де-Лоса — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Бургос.
Хунта-де-Траслалома — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Бургос.

Опа. Хунта може означати просто уряд? Зробимо перевірку.

Іспанська:
El término junta puede referirse:

a una junta de gobierno, el nombre de diversas instituciones históricas y contemporáneas en España e Hispanoamérica;
a una junta militar, un gobierno formado por militares;
a una Primera Junta;
a una Primera Junta (Subte de Buenos Aires);
a una Primera Junta Nacional de Gobierno de Chile;
a una junta, un elemento que pone en contacto dos piezas, paradójicamente tanto para unir como para separar;
a una junta de estanqueidad, una forma de tapa para sellar conexiones: junta de culata; la junta une las piezas para evitar fugas;
a una junta de expansión, uno de los elementos elásticos que se intercalan en las estructuras arquitectónicas de gran tamaño para evitar la fragmentación por la dilatación y contracción de las mismas debida a los cambios de temperatura; la junta separa las piezas para evitar roturas no controladas;
a una junta, el espacio que queda entre las superficies de los sillares o ladrillos.

Тупий гуглопереклад:
Рада керуючих , назва різних історичних і сучасних інститутів в Іспанії та Латинській Америці;

військова хунта , уряд формується в військових;
перше засідання ;
Primera Хунта (Метро Буенос - Айрес) ;
Національне Перше засідання уряду Чилі ;

зустріч, елемент , який з'єднує дві частини, як це не парадоксально , як об'єднатися і для поділу;

друк , форма кришки для герметизації з'єднань: прокладка головки; плата збирає частини , щоб запобігти витоку;
компенсатор , один з пружних елементів вставлені в великих архітектурних споруд , щоб уникнути фрагментації шляхом розширення і стиснення їх в результаті зміни температури; плата відокремлює частини, щоб уникнути поломки неконтрольованого;
прокладка , простір між поверхнями блоків або цегли.

Схожий список і у англомовній Вікіпедії.

То що ж ми бачимо? А бачимо що "хунта" може означати просто уряд. У десятках регіональних Вікіпедій це значення слова "хунта" присутнє. Але що на російській мові цього значення не має.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

greywildcat: (Default)
greywildcat

February 2017

S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 09:56 am
Powered by Dreamwidth Studios